METRO TV BUREAU
Image

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଧାର କାର୍ଡ ବୈଧ ନୁହେଁବର୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଧାର କାର୍ଡ ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୂପାନ୍ତର କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ଥିବାର ନଜିର ରହିଛି, ହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଧାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ରୂପେ ଅବୈଧ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଠ  ପରିଚୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି | ଭାରତ ସରକାର ଆଧାର କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୂପାନ୍ତର ବା ଲାମୀନସନ କରିବାର ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଠ  ପରିଚୟ ସଂସ୍ଥାନ ସଫା ସଫା କହିଛନ୍ତି | ଆଧାର କେବଳ ଏକ ୧୨ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୂପାନ୍ତର ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ | ହଜି ଗଲେ କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇଗଲେ ଏହା ପୁଣି ଠାରେ www.uidai.gov.in ରୁ ପାଇଁ ହବ |